YDELSER

Se hvad vi tilbyder

Købt eller Gratis

Du skal kun betale hvis handlen gennemføres

BOLIG

Kun køberrådgivning 3.495,- kr.
Vi gennemgår købsaftale og dokumenter og diskutere dem med jer. Vi indsender bemærkninger, spørgsmål og forbehold til mægleren ift. handlen. Vi er i dialog med mægleren hele forløbet igennem.

Køberrådgivning og besigtigelse 4.495,- Kr.
Samme som ovenstående, men med besigtigelse, dvs. vi gennemgår boligen sammen med jer og handlens dertilhørende dokumenter.

Køberrådgivning, skøde og refusionsopgørelse 5.995,- Kr.*
Vi gennemgår købsaftale og dokumenter og diskuterer dem med jer. Vi indsender bemærkninger, spørgsmål og forbehold til mægleren ift. handel. Vi er i dialog med mægleren hele forløbet igennem. Vi færdiggør skødet og tinglyser den. Vi udfærdiger refusionsopgørelse. Vi søger for at frigive købesummen hvis vi er enig i forholdene.

*(Du behøver ingen advokat, vi klarer hele processen)

Fuldpakke 6.995,- Kr.*
Køberrådgivning, skøde, refusionsopgørelse og besigtigelse
Vi besigtiger boligen og drøfter denne med dig, herefter gennemgår vi købsaftale og dokumenter og diskuterer dem med jer. Vi indsender bemærkninger, spørgsmål og forbehold til mægleren ift. handel. Vi er i dialog med mægleren hele forløbet igennem. Vi færdiggør skødet og tinglyser den. Vi udfærdiger refusionsopgørelse. Vi søger for at frigive købesummen hvis vi er enig i forholdene.

*(Du behøver ingen advokat, vi klarer hele processen)

Prisforhandling 10 %
Prisforhandling er en tillægsydelse til ovenstående, og vi skal kun honoreres hvis der opnås prisnedslag der overstiger minimum 50.000 kr.(vi tager 10 % af det nedslået beløb) ift. udbudsprisen, dvs. du skal ikke betale noget hvis vi ikke kan opnå et nedslag på minimum 50.000 kr. Dette gøre at du ved, at vi arbejder for at du kan få den bedste mulige pris på din bolig.

ANDELSBOLIG

Rådgivning ved køb af andelsbolig 2.995,- kr.
Vi gennemgår købsaftale, og andelsboligforenings oplysninger og diskuterer dem med jer. Vi udregner andelskronens realværdi. Vi indsender evt. indsigelser til mægleren/sælgeren ift. handlen. Vi er i dialog med mægleren eller sælger hele forløbet igennem. Vi siger god for handlen hvis der er enighed.

Rådgivning og forhandling ved køb af andelsbolig 4.295,- kr.
Samme som ovenstående, men med prisforhandling dvs. vi gennemgår lokalmarkedet for andelsboliger i det pågældende område og forsøger at forhandle prisnedslag på jeres bolig.

ANDRE YDELSER

Skatterådgivning ved salg af investeringsejendom – Ring!
Vi udregner afståelsessum kontra erhvervelsessum, og derved fremfinder det beløb der skal beskattes.
Der er større skattebesparelse at opnå end man tror, besparelsen betaler vores salær flere gange!

Rådgivning lejelov 1.195,- kr.
Vi rådgiver ved indvendinger ved fraflytning såsom misligholdelse af boligen, og opståede tvister/uenigheder i henhold til lejeaftalen osv.

TILLÆG YDELSER

Udarbejdelse af samejeoverenskomst 2.495,- kr.
Udarbejdelse af simpelt gældsbrev 2.995,- kr.
Udarbejdelse af ægtepagt 1.995,- kr.
Ændring af sikkerhed til ejerforening 1.295,- kr.
Aflysning af servitut 1.295,- kr.
Aflysning af ejerpantebreve 1.250,- kr.
Refusionsopgørelse 995,- kr.

Ingen handel-intet honorar
Kan benyttes én gang derefter betales fuldt vederlag.

Ansvarsfraskrivelse
vi er ikke ansvarlig for arbejde udført af tredjemand.

Byggesagkyndige
Der rådes om at antage egen byggesagkyndige for yderligere dybdegående besigtigelse.

Alle beløb er inklusiv moms.
Eksterne udgifter/afgifter såsom tinglysningsafgift er ikke medregnet i vores honorar.